Privacybeleid

Welke gegevens van jou zijn bekend bij Hexproof?

Hexproof registreert de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam (Voornaam en Achternaam)
 • Factuur gegevens (adres, huisnummer, postcode, plaats en land)
 • Verzend gegevens (adres, huisnummer, postcode, plaats en land)
 • Telefoonnummer (indien genoteerd of gebruikt in communicatie met Hexproof)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij overboeking)

Wij administreren geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens. De gegevens die Hexproof verwerkt zijn niet met een hoog privacyrisico, zijn wij van mening. Daarom menen wij geen functionaris gegevensbescherming (FG) aan te hoeven stellen, geen DPIA uit te hoeven voeren en geen register voor verwerkingsactiviteiten aan te leggen.

Voor alle vragen over privacy en de activiteiten van Hexproof kun je terecht bij Rolf of Gieljan via info@hexproof.nl

Hoe komen wij aan deze gegevens?

Deze persoonlijke gegevens komen tot ons via de volgende kanalen:

 • Website (bij verkoop en contactformulier)
 • E-mail
 • Telefoon, via contact met Hexproof
 • Via onze bankrekening, bij een overschrijving

Waarom gebruiken wij deze gegevens?

Wij beschikken over deze persoonlijke gegevens, omdat wij deze gegevens nodig hebben om tot een wettige verkoop en verzending over te gaan. Deze gegevens gebruiken wij voor twee doeleinden:

 • Administratief, met als centrale vraag wat hebben wij verkocht en wat dit heeft opgeleverd.
 • Statistisch, met als centrale vraag welke ontwikkelingen te zien zijn in onze producten en verkopen.

Beveiliging van gegevens

Hexproof wil zijn administratie veilig houden en slechts voor administratieve en statische doeleinden gebruiken. Wij beperken ons daarom tot een digitale administratie via onze website, waar al onze verkopen bij worden gehouden. Alle verkooporders, contact via e-mail en telefoon zullen wij na aangifte van de omzetbelasting (per kwartaal) verwijderen uit onze e-mailbox en telefoon.

Onze website is goed beveiligd. We hebben een HTTPS certificaat, het wachtwoord van onze website is slechts bij eigenaren Rolf en Gieljan bekend en wordt jaarlijks gewijzigd. Daarnaast maken we gebruik van twee-factor authenticatie om in te kunnen loggen op de website. De eenmalige code voor twee-factor authenticatie komt alleen binnen op de telefoon bij Rolf of Gieljan.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Voor ons is noodzakelijk dat wij deze gegevens 7 jaar lang bewaren, zo lang als de belangdienst van ons vraagt.

Inactieve accounts worden na één jaar bij ons verwijderd. Bestellingen die gekoppeld zijn aan dat account worden dan omgezet in gastbestellingen. De gegevens hiervan bewaren wij wel, om te voldoen aan hetgeen de belastingdienst van ons vraagt (zie vorige alinea).

Jouw rechten als consument van Hexproof

 • Het recht op inzage. Je kunt bij ons een aanvraag indienen om alle gegevens van jou in te zien. Wij zullen met jou in contact treden om je vraag te verkennen, om een zo goed mogelijk antwoord op je verzoek te geven.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Uiteraard kun je bij Hexproof ook je gegevens aanpassen. Dit kan via je Hexproof-account en indien gewenst, kunnen wij dit voor jou regelen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit kunnen wij doen indien de gegevens onjuist blijken, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of je bezwaar maakt om te verwerken.
 • Het recht om vergeten te worden. Je kunt je recht om vergeten te worden inzetten door je account bij Hexproof te verwijderen. Producten die je hebt gekocht bij Hexproof zullen wel in ons systeem blijven staan, vanwege wettelijke administratieverplichtingen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Indien gewenst kunnen wij jouw gegevens overdragen naar derden. Jouw aanvraag ontvangen wij graag schriftelijk en wij checken bij jou indien dit afwijkt van de bij ons bekende gegevens.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij zijn van mening dat dit niet van toepassing is op onze producten en dienstverlening.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Dit recht kun je inzetten wanneer je via de website contact met ons opneemt of een product wilt kopen. Echter, wij hebben je gegevens nodig om contact met je op te nemen of de transactie te voltooien en producten eventueel te verzenden. Bezwaar maken tegen verwerking zal in de meeste gevallen praktisch betekenen dat wij geen producten kunnen leveren of contact met jou kunnen opnemen.

Ik heb een vraag over mijn privacy bij Hexproof

We horen graag van je, neem alsjeblieft met ons contact op via info@hexproof.nl