Disclaimer en Privacy beleid

Toegang tot en het gebruik van de website van Hexproof wordt beheerst door de volgende disclaimer. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de disclaimer, het auteursrecht, het privacy beleid en de algemene voorwaarden van Hexproof.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, kan Hexproof niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Beweringen en meningen
Beweringen en meningen die geuit zijn in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Hexproof. Hexproof kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De op deze site geplaatste reacties geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze reacties.

Producten en prijzen
Alle prijzen productbeschrijvingen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Externe internet omgeving
Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt naar deze site.

Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Hexproof worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Hexproof heeft geen zeggenschap over deze websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Auteursrecht

De volledige website is het exclusieve eigendom van Hexproof. Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders is aangegeven. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hexproof.

Producten en merken
De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder.

Wizards of the Coast en Magic: The Gathering zijn handelsmerken van Wizards of the Coast LLC in de Verenigde Staten en andere landen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Magic: The Gathering en Wizards of the Coast en alle daartoe behorende logo’s en afbeeldingen, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Wizards of the Coast LLC. Deze website is niet aangesloten bij, gesteund door, gesponsord door of specifiek goedgekeurd door Wizards of the Coast LLC.

Bijdragen van gebruikers
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers en/of externe auteurs, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Hexproof).

Hexproof heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Hexproof, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden of indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar mening van Hexproof racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden.

Hexproof heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Afbeeldingen en auteursrechtelijke werken
De afbeeldingen die op de website van Hexproof staan en die gevonden zijn in een publiekelijk webdomein, zijn niet het eigendom van Hexproof. Op basis van onderzoek met behulp van zoekmachines (Google Images & TinEye) hebben wij niet een rechthebbende kunnen achterhalen en gaan wij ervan uit dat deze afbeeldingen publiekelijk eigendom zijn. Er was geen auteur te vinden.

Mocht een bezoeker van deze site van mening zijn dat wij ten onrechte gebruik maken van een bepaald werk waarvan het auteursrecht niet aan Hexproof toekomt verzoeken wij deze bezoeker dringend contact met ons op te nemen. Wij zullen in dat geval onderzoeken of er sprake is van inbreuk op het auteursrecht. Mocht dit het geval blijken dan zullen wij binnen een redelijke termijn deze fout herstellen door de betreffende informatie van onze site te verwijderen.

Privacy beleid & Cookies

Bij het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat er functionele en analytische cookies worden gebruikt door deze website. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Wie u bent, waar u woont en andere persoonlijke gegevens weten deze cookies niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigen van de disclaimer, het privacy- en cookiebeleid

Hexproof behoudt zich het recht voor de disclaimer, het privacy- en cookiebeleid aan te passen. Hexproof u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.


Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die u hier vindt onvolledig of onjuist is. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail: info@hexproof.nl.